Super User

Super User

Fiskeridirektoratet

Bergen

 

 1. juli 2015

 

HØRINGSSVAR TIL NOTAT OM REGULERING AV FISKET ETTER KONGEKRABBE I 2015 OG 2016 FRA FISKEKJØPERNES FORENING

HØRINGSUTTALELSE TIL TVETERÅSUTVALGETS INNSTILLING

Tveteråsutvalget sitt mandat har vært å utarbeide en rapport om hvordan fiskerinæringen skal få bedret lønnsomhet og økt verdiskapning. Fifor mener at norsk fiskeindustri har et stort uforløst potensiale for bedre lønnsomhet. Men da må industrien tilpasse seg det som den moderne forbruker etterspør. Løsningen ligger snublende nær. Det krever ei endring av måten som de norske fiskeriene reguleres på. Fisken må bringes på land slik industrien kan utnytte markedene for ferske fiskedelikatesser. Dette har ikke utvalget oppfattet.

Årsmøte i Fiskekjøpernes Forening i Bodø

Fiskekjøpernes Forening, Fifor, avholder sitt årsmøte fredag 8.og lørdag 9. november i Bodø .

Vedtak på årsmøtet i Fiskekjøpernes Forening (FiFor) 30.oktober 2014.

FiFor's medlemmer er generelt fornøyd med situasjonen i næringa.

Rettferdighet?

For noen dager siden kunne man lese i en hovedstadsavis om forskere i Bergen som hadde studert menneskers rettferdighetsfølelse ved en ganske avansert metode. Studien viste at «folk har en iboende rettferdighetsfølelse og en genuin glede av rettferdighet».

Høring – Forslag til regulering av fisket etter kongekrabbe.

Fiskeridirektoratet

Bergen

Fiskekjøpernes Forening mener at det er viktig at oppstartsdatoen til kongekrabbefisket ikke blir satt tidligere enn 1. september i det regulerte fisket.

Les intervju Med Ragnvald Pettersen og Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen

Gjør noe med jukset

En fiskeripolitikk for de utvalgte

Til Det kongelige Nærings- og fiskeridepartement

Ballstad 22. 9. 2014

Kommentar til «Høyringsbrev om endringar i strukturkvotetaket for torsketrål» 

Fiskejuks og kontroll

I Fiskeribladets leder den 3.7.13 har man oppfattet at Fiskekjøpernes Forening vil ha flere kontrollører. Det er ikke korrekt. 

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top