Økning av Justervesnets satser

Fiskekjøpernes Forening fikk i brev fra Justervesenet melding om økning i satsen som fastsetter årsavgiften med tilsyn av fiskemottak. Meldingen består i at avgiften fra fiskemottakene skal dekke Justervesenets samlede kostnad ved tilsyn. Justervesenet begrunner sine fakturaer basert på høyere satser med vedtak i NFD av 17.10.19.

-       FiFor finner det kritikkverdig at en så vidt stor endring i avgiftsberegning og avgiftsøkning for noen vedtas innført uten en forutgående høringsprosess.

-        Enda mer kritikkverdig er den bakenforliggende årsaken til avgiftsøkningen som Justervesenet (JV) forklarer i brevet. JV viser til at departementet (NFD) presiserte at for fryselagre må forskriften § 6 – 3 forstås slik at årsavgiften for tilsyn beregnes på grunnlag av omsetningen slik det framkommer i siste årsregnskap. Ikke av omsetningsverdien av fisken som selges gjennom fryselageret.

Når Justervesenet har som målsetting å beholde den totale avgiftsbelastningen uendret fra 2018 til 2019, så krever de at fiskemottakene som kjøper fersk fisk må subsidiere den store avgiftslettelsen de innvilger fryseriene. Dette kan ikke FiFor akseptere.

Vedlagt er brev sendt til NFD fra FiFor 04.12.2019
Tilsvar fra NFD: 10.02.2020
Svar på tilsvar: 11.02.2020

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top