Høring Kystfiskekvota

Høring Kystfiskekvota.
Kystfiskeutvalgets innstilling som konkluderte med at kystens befolkning til alle tider har hatt tilgang til fisken i havet, ble kraftig barbert av myndighetene da bare 3000 tonn torsk ble avsatt til ordningen.  Slik ordningen ble innrettet, førte det lave kvantumet også til at kun en liten del av flåten i åpen gruppe fikk nyte godt av den avsatte kvota. 

De tilbudspliktige trålerne leverer i dag et råstoff der langt på vei 100 % er uegnet for lønnsom bearbeiding i Norge.  Det eksporteres i all hovedsak ubearbeidet og norsk fiskeindustri møter dette igjen i markedet.  Fisk fanget av norske trålere har dermed den stikk motsatte virkning for norsk fiskeindustri sammenlignet som trålfisken skulle bidra med.  I stedet for å trygge lønnsomme arbeidsplasser i fiskeindustrien river den grunnlaget vekk under norsk verdiskapning og bosetting langs kysten i Norge.

På denne bakgrunn mener Fiskekjøpernes Forening at kvoter i henhold til Kystfiskeutvalgets innstilling må økes og må gjelde for hele det området som har innsig av skrei. I første omgang må  minst 6000 tonn overføres fra trålernes torskekvote, og tilføres kystfiskeordningen. Virkeområdet må utvides til å omfatte kysten fra grensen mot Russland og til og med Nord-Trøndelag.  Det vil kunne gi de ca. 600 båtene i åpen gruppe som ifølge statistikken fisker mer enn 15 tonn en mulighet for en tilleggskvote på 10-15 tonn.

 Styret i Fiskekjøpernes Forening

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top