Fiskeindustrien sier nei til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Fiskekjøpernes Forening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening er sterkt imot å starte oljeleting i oljefeltet Nordland 7 og alle andre områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Livet i havet
Området det dreier seg om er trolig det mest fiskerike i verden.  Det er gyte- eller oppvekstområde for verdens rikeste torske- og sildestammer.  I tillegg gyter sei, hyse og kveite, uer og en rekke andre arter her.  Det er ingenting som forsvarer at Norge - som forvalter av noen av verdens rikeste fiskeressurser - setter disse ressursene i fare ved utslipp av giftige stoffer og ved sprengning av seismikk.
Utslipp av klimagasser
Myndighetene våre har sluttet seg til Parisavtalen som tilsier at det trengs opp til 70 % kutt i utslipp av klimagasser.  Olje- og gassutvinningen har de de største utslippene i Norge.  Det er alminnelig enighet om (med 99 % sikkerhet) at mesteparten av de påviste reservene av olje, gass og kull må bli liggende urørt om kloden skal være beboelig i fremtiden.
Økonomi
Norge er i den lykkelige situasjon at vi er blant de rikeste land i verden.  Er det da rimelig at det er vi som fortsatt skal satse på å tjene penger på olje og gass?  Burde det ikke overlates til de fattigste land i verden ta opp den siste oljen? Innen fiskerisektoren har vi dessuten langt større potensial for å skape arbeidsplasser i Nord-Norge enn oljeindustrien dersom mer av fisken landes fersk og med kvalitet - og ikke havner i Kina via kjempetrålere.

Steinar Eliassen
Styreleder                                                               
Fiskekjøpernes Forening                                            
Telefon: 916 02 420                                                     
Jurgen Meinert
Fagsjef
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Telefon: 920 45 445
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top