Journalkrav i Landingsforskriften.

Åpent Skriv til Fiskeriministeren 

Journalkrav i Landingsforskriften.

Den 1. januar 2017 innføres forskriften. Alle som kjøper/produserer fisk skal føre en journal hvor innkjøp, salg, lagervare og varer i produksjon skal redegjøres for til enhver tid. I tillegg skal summen av innkjøpt fisk minus solgt fisk være lik null, hensyntatt lagerbeholdninger.

Den 9. september 2016 spurte Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fiskeriminister Per Sandberg (FRP) følgende: Hva er forholdet mellom fangst og eksport av torsk, iberegnet import og innenlands konsum?

I sitt svar, 19. september sier ministeren blant annet at det ikke er mulig å finne korrekte tall da eksporttall ikke kan føres tilbake til fangststatistikken!

Journalkravet i landingsforskriften pålegger alle som kjøper/produserer fisk å gjøre nettopp det, og det må være korrekt. Vi konstaterer at fiskeriministeren ikke får det til, og Fiskeridepartementet oppfyller dermed ikke kravene til journalføring i den nye landingsforskriften.

Hva med Fiskeridirektoratet, klarer de å oppfylle journalkravet? Fifor og NSL oppfordrer Direktoratet til å prøve ut journalføringen gjennom å bruke totaltallene for innkjøp og salg, over hele år i Norge, en journalføringstest på de totale, reelle tall for så mange år at lagerendringer kan sees bort fra. 

Summen skal være lik 0 (det skal ikke selges mer eller mindre enn det som landes). Dersom resultatet viser et avvik så må det forklares. Omregningsfaktoren fra rund til sløyd vekt settes til 1,5. Direktoratet får en mye lettere oppgave enn kjøpere/produsenter da de ikke trenger å føre inn og ut av produksjon, her er det bare start/sluttallene som gjelder. De faste utbyttetallene for filet, saltfisk og tørrfisk må de selvfølgelig bruke i beregningen.

Fifor/NSL venter spent på resultatet som Direktoratet kommer frem til, både når det gjelder forskriftens gjennomførbarhet, og ikke minst eventuelle avvik med forklaringer. Dersom det er et avvik som viser større salg enn innkjøp så tillater vi oss å spørre om alle kan benytte den samme avviksprosenten til sin fordel.

For Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL)  For Fiskekjøpernes Forening(Fifor)

Sigurd Rydland                                                              Duncan Steel

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top