Årsmøteprogram 2016

ÅRSMØTE
FISKEKJØPERNES FORENING 


Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Tidspunkt: 01.-02. SEPTEMBER 2016 Kl.: 11.30 


11:30     Lunch
12:30     Åpning. Velkommen ved styrets leder.

SAKSLISTE:
1. Konstituering a) fortegnelse over deltakere b) valg av møteleder c) valg av sekretær d) valg av to personer til å underskrive protokoll fra årsmøte e) godkjenning av innkalling og dagsorden  
13:00
2. Tilrettelegge for en politikk for økt verdiskaping i fiskeindustrien.    - Innleder: Statssekretær NFD Ronny Berg, FRP    -        Medlem av Stortingets næringskomité Torgeir Knag Fylkesnes, SV 
- Hvilken rolle skal  fiskeindustrien/landindustrien ha? 
3. Skal vi ha en fiskeripolitikk som tar vare på lokalsamfunnene og de små fiskemottakene? -   - Innleder: Medlem av Stortingets næringskomité Ingrid Heggø, AP          Medlem av Stortingets næringskomité Geir Pollestad, SP 
 - Nødvendige og forutsigbare rammebetingelser. 
4. Evaluering av levendefangst-ordningen.     - Innleder : Sigurd Rydland 
- Leveringsplikt og kvotesystem til landanlegg - Økonomisk hensyn også til landanleggene. - Ressurskontroll 
 
DAG 2 - OPPSTART KL. 09.30 
5. Regnskap m/ styrets beretning. 6. Valg Styret 2015 har bestått av følgende medlemmer:
Medlemmer på valg 2016:
Valgkomiteens forslag
Leder Steinar Eliassen X  Styremedlem Ann Kristin Kvalsvik   Styremedlem Duncan Steel X  Styremedlem Thorvald Giæver   Styremedlem Sverre Solbakk X  Styremedlem Ola Telebond      Varamedlem Sigurd Rydland   Varamedlem Jan Odin Odinsen      Valgkomite Geir Børre Johansen X  Valgkomite Helge Haug X

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top