Årsmøte 2013

Årsmøte i Fiskekjøpernes Forening i Bodø

Fiskekjøpernes Forening, Fifor, avholder sitt årsmøte fredag 8.og lørdag 9. november i Bodø .

Oppslutningen blant gamle og nye medlemmer har aldri vært større, kan en fornøyd Helge Haug, nestleder i foreningen, fortelle. Fifor er den minste og yngste av foreningene på landsia i norsk fiskerinæring. I år har vi notert en gledelig økning i medlemstallet. Det er utvilsomt det at Fifor har jobbet iherdig og konsekvent for å få slutt på jukset i bransjen, som har gitt oss økt oppslutning blant fiskeprodusentene, sier styremedlem Ragnvald Pettersen. Det er verd å understreke at Fifors første årsmøte i 2008 også hadde fiskejuks som hovedtema. Mens vi da nærmest talte for døve ører, har vi nå klart å få myndighetene og deler av næringa til å reagere. Vi vil fortsette å arbeide med denne saken til det kommer på plass effektive kontrolltiltak som gjør det mulig for rettskafne aktører å overleve i bransjen, sier styreleder Steinar Eliassen. Ikke mindre enn fire representanter fra Fiskeridirektoratet vil delta med direktør Aksel Eikemo fra ressursavdelinga og regiondirektør i Nordland Janne Andreassen i spissen.

I tillegg vil den faglige delen ta opp utfordringene for kommende vintersesong der representanter for Råfisklaget og banknæringen vil delta med innledninger. Et siste tema er problematikken omkring organiske partikler i utslippsvann fra fiskeindustrien.

Opprettelsen av Fifor 20. april 2007 hadde som hovedmål å arbeide for at det i norsk fiskerinæring skulle legges større vekt på:

 • Miljø og bærekraft
 • Økte kvoter til kystflåten
 • Sike rekruttering til næringa
 • Sikre lokalt eierskap
 • Optimalisere verdiskapningen av kystens ressurser

Leknes, 6. november 2013

 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

More in this category:

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top