Høring – Forslag til regulering av fisket etter kongekrabbe.

Høring – Forslag til regulering av fisket etter kongekrabbe.

Fiskeridirektoratet

Bergen

Fiskekjøpernes Forening mener at det er viktig at oppstartsdatoen til kongekrabbefisket ikke blir satt tidligere enn 1. september i det regulerte fisket.

 

Tidligere oppstart medfører unødig mye skade på krabbe som kastes ut fordi den ikke har tilstrekkelig kjøttfylde. En del krabbe blir også produsert med for dårlig kvalitet som følge av for liten kjøttfylde, og er slik sett med på å gi norsk kongekrabbe et dårlig renommé i markedet. Dette går ut over samtlige aktører i fangst og produksjon av kongekrabbe i Norge.

Når det gjelder båtstørrelse, er det viktig at båtene er så store at fangsten er sikret god kvalitetsmessig behandling. Hvilken størrelse båtene minimum bør ha, bør kunne fastslås av de kompetente myndigheter.

Fiskekjøpernes Forening mener at på bakgrunn av at tildeling av krabbekvote har et element av å være kompensasjon for tap/ulemper ved annet fiske, bør det settes aktivitetskrav til de som fisker kongekrabbe. Det kan gjøres ved at det må være krav til at de som får tillatelse til å fiske kongekrabbe har hatt minimumsleveranser av hvitfisk foregående år.

Fifor antar likeledes at bifangstprosenten til linefiskere i kystnære farvann vil kunne økes dersom de som ikke driver kommersielt fiske etter hvitfisk ikke lenger får anledning til å delta i fisket etter kongekrabbe.

Styret i Fiskekjøpernes Forening

Steinar Eliassen

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top