Fiskejuks og kontroll

Fiskejuks og kontroll

I Fiskeribladets leder den 3.7.13 har man oppfattet at Fiskekjøpernes Forening vil ha flere kontrollører. Det er ikke korrekt. 

Det er enighet i bransjen om at det jukset som foregår i norsk fiskerinæring er uholdbart. Det er likeledes klart at dagens kontrollregime ikke fungerer. Styret i Fiskekjøpernes Forening – Fifor - ser det som fullstendig håpløst å konkurrere på ærlig vis under de rådende forhold. Et stort innslag av det som ikke kan kalles annet enn mafiavirksomhet, gjør at de som driver ærlig enten arbeider seg i hjel eller går konkurs.

Faktum er at det er lønnsomt for kjøper og selger å jukse på fellesskapets bekostning. Kontrollen blir dermed vanskelig og å finne effektive kontrollsystem er ikke enkelt. Dagens fiskeripolitikk mangler dessuten legitimitet, ref. Leveringsplikten. Fiskeribladets forslag om at det er enkelt å overvåke vekta med video synes likevel lite gjennomtenkt. Mange fiskere vil se gjennom fingrene med at fisk går helt utenom vekta, dersom de får være med å dele fortjenesten av jukset. At det vil være teknologisk komplisert å fjernstyre mange tusen kamera, hvert med hundrevis av timers opptak, lar seg kanskje løse. Hvordan vil driftssikkerheten være? Lar ikke det meste av elektronikk seg manipulere i dag? Et annet poeng er at det er merkelig at avisen nærmest frikjenner den største flåten for juks. Det skulle derfor bare være den minste flåten som trenger overvåkning. Hvilket grunnlag har avisen for å gjøre det?

I de diskusjonene som styret i Fifor har hatt, er en lite opptatt av hvordan kontrollen skjer, bare den blir effektiv. Skulle en kameraovervåkning mot formodning virke, så gjerne for oss. Vi har i styret ikke funnet noen sesam-sesam-løsning for hvordan en effektiv kontroll skal gjøres. Det må dog være klart at det er et offentlig ansvar at fiskeressursene blir forvaltet lovlig og skikkelig. Fiskerimyndighetenes holdning om at det er næringa sitt ansvar, den er skremmende og ganske utrolig. Skal det også være fritt frem for skattesnytere, sprit- og narkotikasmuglere og annen økonomisk kriminalitet?

Å ansette flere kontrollører som arbeider etter dagens system er bortkastet. Kontrollørene vil aldri kunne være overalt til enhver tid. Det er mulig, selv ved å begrense ressursbruken i forhold til i dag, å gjøre kontrollen mer effektiv. Innkjøpet av fisk deklareres på ethvert mottak. Den er det knapt behov for å sjekke. Systemet må konsentrere seg om å kontrollere at det som går ut av brukene stemmer med innkjøp. Denne kontrollen må være så god at ingen kjøpere tar sjansen på å jukse. Når kontrollen kommer, må den fungere opp mot hundre prosent, mot et på forhånd deklarert system. Da vil den funger og ingen fiskere vil finne kjøpere som tør å jukse. De fleste revisorselskap vil trolig kunne utarbeide et fungerende system.

Svartsalg som ikke deklareres i det hele vil måtte kontrolleres ved stikkprøver under lossing, lasting eller grensepassering.

Slik vi nå har det, er fullstendig uverdig for et land som har ambisjon om å bli verdens fremste sjømatnasjon. Dit er det et langt stykke igjen.

Tromsø, 4. juli 2013. Steinar Eliassen, styreleder Fifor

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

More in this category:

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top