Statsekretær Trine Danielsen ville bare svare på to spørsmål under Årsmøtet i Bodø 28.august. Hun ba FiFor sende resterende spørsmål og innspill til NFD, så skulle de svare så godt de kunne i ettertid. FiFor sine innspill gikk på 6 tema og et oppsamlingspunkt. 

1. Fiskerikriminalitet
2. Skal havressursloven etterleves? 
3. Det Grønne skiftet
4. Utslipp av gråvann fra fiskemottak
5. Strukturerings konsekvenser
6. Kvoteøkning for torsk
Nedenfor er FiFor sine innspill vedlagt i sin helhet. 

På årsmøtet ble det lovet utkast til Smittevernveilder til FiFor sine medlemmer. Denne ligger nedenfor. Veilederen er et utgangspuntk som bør justeres i forhold til egne forhold. Er det utfordringer med nedlasting, kan dere kontakte Bjørg Nøstvold direkte. 

Regjeringen har Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023 ute til høring.

FiFor synes dette er en viktig anledning til å spille inn tiltak som kan gjøre eksportstatistikken nøyaktig nok til å brukes i kampen mot fiskerikriminalitet. 

Les hele høringsnotatet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing---forslag-til-nasjonalt-statistikkprogram-2021-2023/id2704856/

Les hele Fifor sitt innspill under uttalelser.

 

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top