Høringssvar - NOU 2019: 21 – Framtidens fiskerikontroll

Fiskekjøpernes Forening har gjennom mer enn ti år påpekt svakhetene ved fiskerikontrollen.

 Vi har også påpekt en rekke muligheter for bedre kontroll. Ut fra at ressursbruken ikke er ubegrenset, er vi kommet frem til:

Det bør etableres en ny enhet som bygger på den ekspertisen som de forskjellige enhetene har opparbeidet. Det er en forutsetning at den nye enheten er enkel, effektiv og har de nødvendige fullmakter og ressurser. Beliggenhet nær der de store fiskeriene foregår, vil trolig være en fordel.

Det må vedtas forskrifter som gjør at det nye organet kan gjennomføre en effektiv kontroll, det vil si: 

 1. Rapportering av kvanta på lager minst hvert kvartal
 2. Lagrene på være innrettet slik at de er kontrollerb
 3. Revisorgodkjent kvantumsregnskap må innføres
 4. Ved avvik på normerte utbyttetall må det foreligge dokumentasjon som er verifiserbar 
 5. Datateknologi må tas i bruk i større utstrekning enn i dag
 6. Elektroniske fraktbrev må innføres på samme måte som for «seddel på minuttet» til fiskesalgslagene
 7. Nivået på myndighetenes reaksjoner på lovbrudd synes ikke å virke avskrekkende. Fifor er av den oppfatning at strengere staffer avgjort må vurdere
 8. Myndighetenes oppgave blir først og fremst å kontrollere revisorfirmaene samt å gjøre stikkprøver på vektene på partier som er klargjort for salg8. myndighetenes oppgave blir først og fremst å kontrollere revisorfirmaene samt å gjøre stikkprøver på vektene på partier som er klargjort for salg/eksport eller under transport fra produsenter og eksportører

 

Download attachments:
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top