Fiskekjøpernes Forening er en organisasjon som skal arbeide for stabile rammebetingelser for små og mellomstore fiskeprodusenter.
Vårt fremste mål er å bidra til økt verdiskapning av våre fiskeressurser.
Vi anser at våre fiskeressurser tilhører hele det norske folk og ikke er den enkelte fiskers private eiendom.

En omlegning til at en større del av fisken fanges av kystflåten vil gi en rekke fordeler:

fisken kan landes fersk

fersk fisk gir høyere pris enn frossen fisk, gir bedre lønnsomhet og større aktivitet i kystområder med lite tilbud på alternative arbeidsplasser

fisken kan fanges energiøkonomisk

fisken kan fanges med små utslipp av CO2 og NOX

fisken kan fanges uten å skade bunnvegetasjon og -fauna

For at en omlegning skal bli effektiv må politikerne ta grep som kan være upopulære i visse kretser:

begrense rundfrysing av fisk på sjøen

få stanset svartfisket i Barentshavet

tilbakeføre kvoter til kystflåten fra havfiskeflåten

mer effektivt system for distriktskvoter

stimulere lokalt eierskap

Fiskekjøpernes Forening ble offisielt etablert 19. april 2007 i Svolvær.
Kontaktadresse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top